Divemania Diamond Center

Program SSI Extended Range SCR zapewnia nurkom wiedzę i szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania nurkowań z półzamkniętym rebreatherem (SCR Horizon) do maksymalnej głębokości 40 metrów z wykorzystaniem gazu dennego oraz dekompresyjnego oraz wykonanie dekompresji o maksymalnym czasie  (TTS) nie większym niż 25 minut.


WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTÓW

Posiadać zalogowanych przynajmniej:

 • 24 nurkowania łącznie

Posiadaj następujące certyfikaty SSI lub równoważne od uznanej agencji szkoleniowej:

 • NITROX 40
 • Deep Diving lub udokumentowane nurkowania głębokie.


CZAS TRWANIA  5-6 dni

 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin końcowy
 • Sesja konfiguracji sprzętu
 • 1 sesja doskonalenia umiejętności basen / woda zamknięta (co najmniej 1 godzina pod wodą)
 • 6 nurkowania treningowe na wodach otwartych
 • Co najmniej 300 minut runtime w wodzie na Mares Horizon

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Certyfikat SCR Diving uprawnia posiadacza do nurkowania z równo lub bardziej wykwalifikowanym partnerem, z konfiguracją sprzętu używaną podczas szkolenia i procedur nurkowania SCR, na głębokości do 40 metrów, dekompresyjnie, z uzyciem 2 gazów (denny oraz dekompresyjny) o maksymalnym czasie dekompresji (TTS) 25 min.

Koszt kursu: 2975 zł + VAT (684,25 zł)


W cenie: 

 • szkolenie teoretyczne,
 • sesja basenowa w DeepSpot,
 • nurkowania  na wodach otwartych 
 • komplentą jednostkę Mares Horizon w wersji Deco.
 • absorbent co2
 • gazy i butle
 • materiały online do nauki 

Dodatkowo płatne:

 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat  - 295 zł
 • bilet wstępu do DeepSpot - 249 zł 
 • ewentualne wypożyczenie brakującego sprzętu (80 zł/element za kurs) 
 •  koszt wyjazdu na wody otwarte (zakwaterowanie, opłaty bazowe, transport) - swoje i instruktora do podziału na kursantów
 • gazy i absorbent jeśli kurs wykonywany jest poza granicą Polski
 • opłaty bazowe  

Gotowy na podwodną przygodę?