Divemania Diamond Center

Divemaster to prawdziwy mistrz, autorytet, osoba do której na nurkowisku będą zwracać się inni nurkowie a także partner i prawa ręka instruktora. SSI Divemaster może w przyszłości zostać instruktorem nurkowania - jest to pierwszy stopień zawodowy w strukturach tej międzynarodowej organizacji.

To kurs, po którym zostaniesz uznanym nurkowym profesjonalistą, a w trakcie jego trwania będziemy wspólnie budować Twoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. A po kursie będziesz posiadać:

 • doskonałą znajomość teorii nurkowania;
 • znakomite przygotowanie praktyczne;
 • znajomość zasad ratownictwa nurkowego;
 • umiejętności asystowania instruktorowi podczas szkoleń.

Wymagania wstępne do rozpoczęcia kursu SSI Divemaster:


 • ukończone 18 lat;
 • certyfikat SSI Advanced Adventurer (lub równorzędny certyfikat innej organizacji);
 • certyfikat SSI Diver Stress & Rescue (lub równorzędny certyfikat innej organizacji);
 • certyfikat SSI Deep Diving (lub równorzędny certyfikat innej organizacji);
 • certyfikat SSI Navigation (lub równorzędny certyfikat innej organizacji lub doświadczenie w tego typu nurkowaniach); 
 • certyfikat SSI Night & Limited Visibility (lub równorzędny certyfikat innej organizacji lub doświadczenie w tego typu nurkowaniach);
 • dokument poświadczający ukończenie kursu pierwszej pomocy (np. React Right SSI) w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kandydat może uprawiać nurkowanie, jednak nie starsze niż dwunastomiesięczne;
 • minimum 60 zalogowanych nurkowań.

Czego można się nauczyć na kursie?


Divemaster to kurs dla ludzi, którzy traktują nurkowanie bardzo poważnie. W czasie nurkowania myślą nie tylko o sobie, ale potrafią także zadbać o komfort i bezpieczeństwo innych. Dlatego nauka na tym kursie składa się dwóch części – praktycznej i teoretycznej.

Część teoretyczna obejmuje wykłady na temat roli i pożądanych cech divemastera. Kursanci uczą się również o biznesie związanym z nurkowaniem oraz o tym, jak wygląda kariera divemastera. Inne wiadomości związane są z fizyką i fizjologią tego sportu. Wykłady dotyczą także kwestii bezpieczeństwa podczas nurkowania, teorii dekompresji, jak również wiedzy związanej ze sprzętem do nurkowania.

Część praktyczna obejmuje ćwiczeniem umiejętności nurkowych i ratowniczych. Przyszły divemaster nauczy się, jak asystować podczas szkoleń, jak prowadzić grupy nurkowe pod wodą, a także zmierzy się z zadaniami pływackimi. Elementem szkolenia jest także poznanie „kuchni” funkcjonowania centrum nurkowego.

Dlaczego warto ukończyć kurs SSI Divemaster?


Certyfikowany divemaster ma szereg uprawnień i możliwości rozwoju swojej kariery. Należą do nich przede wszystkim:

 • prowadzenie nurkowań dla certyfikowanych nurków;
 • nadzorowanie kursantów w czasie odbywania szkoleń teoretycznych oraz zajęć basenowych;
 • uczenie, nadzorowanie i wystawianie karty uznaniowych dla programu SSI Snorkel Diver
 • możliwość samodzielnego prowadzenia kursów Try Scuba;
 • pełnienie roli certyfikowanego asystenta podczas wszystkich szkoleń rekreacyjnych SSI - zarówno na wodach otwartych jak i zamkniętych;
 • prowadzenie wycieczek nurkowych podczas szkoleń Open Water Diver;
 • możliwość pracy na całym świecie jako Divemaster SSI;
 • rozpoczęcia kursu instruktorskiego SSI.

Kurs kosztuje 2.830 zł.


W tej cenie otrzymujesz:


 • podręcznik DiveGuide SSI on-line;
 • podręcznik Science of Diving SSI on-line;
 • szkolenie Dive Guide;
 • szkolenie Science of Diving SSI;
 • omówienie zagadnień teoretycznych oraz wykonanych nurkowań;
 • sesję zajęć treningowych na basenie realizowaną w Deepspot (jeden dzień, 3 wejścia do wody); 
 • rejestrację i opłatę licencyjną do SSI;
 • elektroniczny certyfikat SSI.

Gotowy na podwodną przygodę?