Divemania Diamond Center

Dlaczego warto ukończyć kurs SSI Stress and Rescue?


 • Ponieważ jesteś człowiekiem odpowiedzialnym i dlatego chcesz wiedzieć jak postępować w sytuacji zagrożenia.

 • Ponieważ chcesz nauczyć się opanowywać swój stres w chwili kiedy najbardziej potrzebny jest trzeźwy osąd.
 • Ponieważ chcesz zdobyć wiedzę na temat obsługi sprzętu ratowniczego i potrafić go właściwie użyć kiedy będzie to konieczne.
 • Ponieważ chcesz umieć poradzić sobie w sytuacji wypadku nurkowego tak aby minimalizować jego skutki.

Najważniejsze jednak jest to, że po kursie będziesz potrafił zaplanować nurkowanie dla siebie i innych tak by uniknąć niebezpieczeństw!

Jakich umiejętności uczą się kursanci podczas zajęć?


Nurkowanie to nie tylko przyjemność, ale także wielka odpowiedzialność. Dlatego musisz wiedzieć jak postąpić kiedy którykolwiek z Twoich towarzyszy dozna urazu, wpadnie w panikę albo będzie wymagał pierwszej pomocy.

Dlatego nauczymy Cię:

 • Właściwej reakcji na stres w chwili niebezpieczeństwa.
 • Sposobów przewidywania potencjalnych zagrożeń pod wodą i unikania ich.
 • Udzielania pierwszej pomocy w czasie nurkowania.
 • Prawidłowej obsługi sprzętu ratowniczego.
 • Procedur poszukiwawczych.
 • Ewakuacji poszkodowanego nurka z miejsca zdarzenia.
 • Holowania nieprzytomnej osoby po powierzchni wody.
 • Pomocy nurkowi, który uległ atakowi paniki.

Tylko praktyka czyni mistrza! Te wszystkie umiejętności oraz wiadomości opanujesz podczas symulowanych scenariuszy wypadków w czasie nurkowania. 

 W Centrum Nurkowania Divemania kurs Stress &  Rescue Diver składa się z następujących modułów:


 • Indywidualnej nauki w systemie e-learningu SSI.
 • Wykładów teoretycznych prowadzonych przez instruktora.
 • Zajęć basenowych.
 • Weekendu na wodach otwartych.
 • Dodatkowych zajęć z obsługi automatycznego defibrylatora AED i zestawu tlenowego.

Kto może zapisać się na kurs?


W kursie  Stress & Rescue może uczestniczyć osoba, która:

 • ukończyła minimum 12 lat;
 • ukończyła kurs OWD.

Kursu Diver Stress & Rescue SSI kosztuje 1100 zł.


W tej cenie otrzymujesz:

 • podręcznik Diver Stress & Rescue SSI on-line;
 • wypożyczenie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego podczas kursu;
 • omówienie zagadnień teoretycznych oraz wykonanych nurkowań i scenariuszy;
 • rejestrację oraz opłatę licencyjną SSI;
 • elektroniczny certyfikat SSI.

Cena nie zawiera:

 • całodziennej wejściówki na Deepspot - 559 zł;

  Aby ukończyć kurs i otrzymać licencję Diver Stress & Rescue niezbędne jest odbycie kursu pierwszej pomocy w ciągu dwóch lat przed wydaniem certyfikatu. Jeśli nie odbyłeś takiego kursu - możesz Kurs Pierwszej Pomocy zrealizować w naszym centrum.

  Gotowy na podwodną przygodę?