Divemania Diamond Center

Program SSI SCR Diving zapewnia nurkom wiedzę i szkolenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania nurkowań z półzamkniętym rebreatherem (SCR) do maksymalnej głębokości 30 metrów, przy użyciu Pełnego Systemu Nurkowego SCR (Mares Horizon) i procedur nurkowania na SCR.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KURSANTÓW

Posiadać zalogowanych przynajmniej:

 • 24 nurkowania łącznie

Posiadaj następujące certyfikaty SSI lub równoważne od uznanej agencji szkoleniowej:

 • NITROX40
 • Deep Diving

CZAS TRWANIA  3-4 dni

 • Zajęcia teoretyczne
 • Egzamin końcowy
 • Sesja konfiguracji sprzętu
 • 1 sesja doskonalenia umiejętności basen / woda zamknięta (co najmniej 1 godzina pod wodą)
 • 4 nurkowania treningowe na wodach otwartych
 • Co najmniej 300 minut runtime w wodzie na Mares Horizon

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

Certyfikat SCR Diving uprawnia posiadacza do nurkowania z równo lub bardziej wykwalifikowanym partnerem, z konfiguracją sprzętu używaną podczas szkolenia i procedur nurkowania SCR, na głębokości do 30 metrów, bezdekompresyjnie​


Koszt kursu:  2445 zł + VAT (560,00 zł) 


W cenie: 

 • szkolenie teoretyczne,
 • sesja basenowa w DeepSpot, 
 • nurkowania  na wodach otwartych 
 • komplentą jednostkę Mares Horizon w wersji Deco.
 • absorbent co2
 • gazy i butle

Dodatkowo płatne:

 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat  - 230 zł
 • bilet wstępu do DeepSpot - 219 zł 
 • ewentualne wypożyczenie brakującego sprzętu (80 zł/element za kurs) 
 •  koszt wyjazdu na wody otwarte (zakwaterowanie, opłaty bazowe, transport) - swoje i instruktora do podziału na kursantów
 • gazy i absorbent jeśli kurs wykonywany jest poza granicą Polski
 • opłaty bazowe  

Gotowy na podwodną przygodę?